top of page
shutterstock_718591090.jpg

Posjedujemo navedenu mehanizaciju uz pomoć koje izvršavamo ugovoreni posao u najkraćem mogućem vremenu!

building-2762238.jpg
  • odabir najprikladnijeg materijala za Vaš projekt

  • provjera propusnosti topline fasade/krova upotrebom termalne kamere

  • izrada posebno prilagođenih detalja spojeva i fasadne obloge Vašeg objekta

  • izrada izračuna nosivosti sistema fasade i krova

bottom of page